ข่าวประชาสัมพันธ์
News

หัวข้อ วันที่ประกาศ
7 ธ.ค. 61
 
 • แนะนำแนะนำหลักสูตร ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        
 

27 ต.ค. 60
 •  MCOT 9 มาถ่ายทำนำเสนอภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. และศูนย์วิจัย RCME โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ให้สัมภาษณ์
18 ต.ค. 60
18 ต.ค. 60 
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
   
2 มิ.ย. 59
 
 • ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย ศาสตราจารย์ท่านที่ 3 แห่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27 พ.ค. 59
29 เม.ย. 59
10 ก.พ. 59
21 ม.ค. 59
8 ธ.ค. 58
26 พ.ย. 58
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 58
30 ต.ค. 58
 
 • ขอแสดงความยินดีกับ ห้องปฏิบัติการวิจัยกลศาสตร์การแตกหักและการล้า ที่ได้รับคัดเลือกจาก มธ. ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ทำให้ขณะนี้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีศูนย์ความเป็นเลิศถึง 3 ศูนย์
12 มิ.ย. 58
25 พ.ค. 58
20 เม.ย. 58
1 ธ.ค. 57
1 ธ.ค. 57
5 ก.ย. 57
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 57 ปีนี้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีบัณฑิตใหม่ ป.ตรี 42 คน ป.โท 5 คน และ ป.เอก 1 คน
6 ส.ค. 57
 
19 มิ.ย. 57
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระ เจียรศิริพงษ์กุล จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
   
12 มิ.ย. 57
 
12 มิ.ย. 57
10 เม.ย. 57
 
8 ม.ค. 57
11 ธ.ค. 56
 
6 ธ.ค. 56
 
6 ธ.ค. 56
 
7 ส.ค. 56
 
25 มิ.ย. 56
 
1 พ.ค. 56
 
30 เม.ย. 56
 
30 เม.ย. 56
9 ม.ค. 56
11 ก.พ. 56
 
3 ธ.ค. 55
 
12 พ.ย. 55
 
9 ต.ค. 55
 
 • อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 55
4 ก.ย. 55
16 ส.ค. 55
 
14 มิ.ย. 55
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่น แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2554
13 มิ.ย. 55
 
13 มิ.ย. 55
15 พ.ค. 55
 
15 พ.ค. 55
 
20 ก.พ. 55
 
12 ก.พ. 55
12 ม.ค. 55
 
28 ธ.ค. 54
 
21 ธ.ค. 54
 
11 ต.ค. 54
 
7 ก.ย. 54
 
5 ส.ค. 54
 
20 ก.ค. 54
 
5 ก.ค. 54
 
1 ก.ค. 54
 
6 มิ.ย. 54
 
23 พ.ค. 54
 
22 เม.ย. 54
 
22 เม.ย. 54
 
11 มี.ค. 54
 
11 มี.ค. 54
 
 • ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ที่ได้รับยกย่องให้เป็นกีรตยาจารย์ และ ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553

11 มี.ค. 54
 
8 ก.พ. 54
 
18 ม.ค. 54
 
4 ม.ค. 54
 
13 ธ.ค. 53
 
7 ธ.ค. 53
 
1 พ.ย. 53
 
27 ต.ค. 53
 
7 ต.ค. 53
 
16 ก.ย. 53
 
20 ส.ค. 53
 
19 ส.ค. 53
 
9 ส.ค. 53
9 ส.ค. 53
21 มิ.ย. 53
20 พ.ค. 53
updated 7 มิ.ย. 53
30 เม.ย. 53
updated 20 พ.ค. 53
12 เม.ย. 53
 
5 เม.ย. 53
11 มี.ค. 53
 
21 ม.ค. 53
4 ม.ค. 53
updated 4 มี.ค. 53
25 ธ.ค. 52
24 พ.ย. 52
 • รถแข่งของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขัน TSAE Student Formula 2010 ในวันที่ 21-23 พ.ย. นี้ ติดตามผลการแข่งขันได้ที่นี่

16 พ.ย. 52
10 พ.ย. 52
 • มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ มอบชุดเครื่องมือ สำหรับถอดประกอบและอุปกรณ์สตาร์ท สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ให้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

4 พ.ย. 52
2 พ.ย. 52
29 ต.ค. 52
28 ต.ค. 52
21 ต.ค. 52
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 มี.ค. 53  ดูรายละเอียดที่นี่

16 ต.ค. 52
3 ก.ย. 52
 • ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในชื่อทีม TU Formers กำลังพัฒนารถแข่ง เพื่อร่วมแข่งขันในรายการ TSAE Auto Challenge 2010 - Student Formula ในวันที่ 21-23 พ.ย. 52

1 ก.ย. 52
8 ส.ค. 52
12 มิ.ย. 52
25 พ.ค. 52
20 เม.ย. 52
 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC2009) ในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552
19 ม.ค. 52
 

Top

 Last update 12/17/2561

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th