ติดต่อเรา
Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 โทรสาร 0-2564-3023
โทรศัพท์มือถือ 080 054 9317
อีเมล
bnaowarat@engr.tu.ac.th
Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Thammasat University, Rangsit Campus,
99 mu 18, Paholyothin Road, Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani, 12120, Thailand
Tel
: +662-5643001 to 9 ext 3041, 3151 Fax: +662-564-3023
Mobile phone +66
080 054 9317
email: bnaowarat@engr.tu.ac.th

        สำนักงานภาควิชาตั้งอยู่ที่ ห้อง 407 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดทำการในวันจันทร์-ศุกร์ 8.30น.-16.30น.
โทร: 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 โทรศัพท์มือถือ 080 054 9317 โทรสาร 0-2564-3023 อีเมล
bnaowarat@engr.tu.ac.th

 

แผนที่มายัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
แผนที่ภายใน มหาวิทยาลัย

     
ท่านสามารถค้นหาเราบน Google Earth โดยเปิดไฟล์ me_tu.kmz
 


 

 

 Last update 01/21/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th