เวบ เครื่องกล มธ.

หน่วยงาน

ลิ้งค์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธทีม TU Formers
ชมรมเทคโนโลยียานยนต์

หน่วยวิจัย

English

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง วันที่ประกาศ

 แนะนำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

27 ต.ค. 60
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2560
 • สามารถดูรายละเอียดการสมัครออนไลน์ได้ที่
 • http://graduate.engr.tu.ac.th/page_a.php?cid=14


 

27 ต.ค. 60
 •  ประชาสัมพันธ์ ทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2561 รอบที่ 1 ภายใน 30 พ.ย. 2560 และรอบที่ 2 ภายใน 30 เม.ย. 2561 โดยได้รับเงินสนับสนุนระดับปริญญาโท 40,000 บาท และระดับปริญญาเอก 80,000 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 ต.ค. 60
 •  ประชาสัมพันธ์ ทุนศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ทุนละ 364,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2560  ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ(หน่วยบัณฑิตศึกษา) คณะฯ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-564-3001-9 ต่อ 3113  หรือติดตามรายละเอียดได้ที่
  http://graduate.engr.tu.ac.th/download/171018133706_3img-X18131651.pdf

19 ต.ค. 60
 • ประชาสัมพันธ์ ทุนไปเรียนซัมเมอร์ที่ University of Cambridge  ให้แก่นศ. ป.ตรีทีสนใจ (เกรดเฉลี่ย 3.2 ขึ้นไป)  หมดเขตรับสมัคร 30 ตค 2560

 
 

18 ต.ค. 60
 •  MCOT 9 มาถ่ายทำนำเสนอภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. และศูนย์วิจัย RCME โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ให้สัมภาษณ์ 

 

18 ต.ค. 60


 

18 ต.ค. 60 
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
   
2 มิ.ย. 59
 
 • ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย ศาสตราจารย์ท่านที่ 3 แห่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27 พ.ค. 59
ข่าวทั้งหมด >>


Last update 11/03/2560 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th