การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22    
The 22nd Conference on Mechanical Engineering Network of Thailand

       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลไทย เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 ซึ่งการประชุมประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณากว่า 400 บทความ และได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ 269 บทความ  ท่านสามารถค้นหาข้อมูลและเข้าชมภาพบรรยากาศในงานจากลิ้งต่อไปนี้

ME-NETT 23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4-7 พ.ย. 2552   http://menett2009.eng.cmu.ac.th
ME-NETT
24 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20-22 ต.ค. 2553  http://www.menett24.ubu.ac.th

ME-NETT 25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19-21 ต.ค. 2554  http://www.menett25.eng.ku.ac.th

ME-NETT 26 .พระจอมเกล้า ธนบุรี 24 – 27 ต.ค. 2555  http://www.menett2012.kmutt.ac.th
 

ดาวโหลดหนังสือรวมบทความ ME-NETT 22

 

หนังสือรวมบทความเล่ม 1

(26.3 Mb)
  • Alternate Energy and Combustion (AEC)

  • Dynamic Systems, Robotics and Control (DRC)
     


หนังสือรวมบทความเล่ม 2

(30.3 Mb)

  • Aerospace and Marine Engineering (AME)

  • Applied Mechanics Material and Manufacturing (AMM)

 


หนังสือรวมบทความเล่ม 3

(15.8 Mb)

  • Biomechanics (BME)

  • Energy Technology and Management (ETM)


หนังสือรวมบทความเล่ม 4

(30.4 Mb)

  • Computational and Simulation Techniques (CST)

  • Thermal System and Fluid Mechanics (TSF)

 

 

 Last update 03/05/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th