หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (R.C.M.E.)
ประดิษฐ์ เครื่องตรวจจับคลื่นไมโครเวฟแบบพกพา

ไทยรัฐออนไลน์

        รศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากหน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (R.C.M.E) ม.ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ตนและทีมวิจัยได้ทำการพัฒนา "เครื่องตรวจสอบการรั่วของคลื่นไมโครเวฟแบบพกพา" ขึ้น เนื่องจากเกือบทุกครัวเรือนมีตู้อบไมโครเวฟ แต่มักจะไม่เปลี่ยนเครื่องหรือตรวจสอบจนกว่าจะมีความผิดปกติชัดเจน ซึ่งทำให้ เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการรั่วของคลื่นไมโครเวฟโดยไม่รู้ตัว คือ อาการหน้ามืดวิงเวียน ความจำเสื่อม เกิดภาวะแท้งบุตร การไหลเวียนของเลือดผิดปกติ เป็นมะเร็งผิวหนัง เป็นหมันชั่วคราวสำหรับผู้ชาย ตาเป็นต้อกระจกเมื่อสัมผัสคลื่นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังพบว่าไมโครเวฟที่ใช้อยู่ทั่วไป มีการรั่วของคลื่นเกินกว่าพิกัดตามมาตรฐานที่กำหนด และอยู่ในระดับที่อันตรายมาก คือมากกว่า 10 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร

รศ.ดร.ผดุงศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับ "เครื่องตรวจสอบการรั่วของคลื่นไมโครเวฟแบบพกพา" ที่ตนและคณะได้พัฒนาขึ้นนั้น เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยคนไทย เป็นเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ผู้ใช้สามารถพกพาได้ มีคุณสมบัติการวัดเทียบเท่ากับของต่างประเทศ ใช้ได้สำหรับผู้ที่ใช้งานไมโครเวฟทั้งในครัวเรือนและในโรงงานอุตสาหกรรม ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานและตรวจสอบอุปกรณ์ ได้ ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนในครอบครัว ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและในโรงงานในระยะยาวได้ ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร.0-2564-4444 ต่อ 1664, 1665 หรือ www.tubi.or.th


 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 11/13/2009

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th