มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ มอบเครื่องยนต์อีซูซุ ซูเปอร์ คอมมอนเรล ให้แก่
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน


 
 

        ในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้มีพิธีรับมอบเครื่องยนต์อีซูซุ ซูเปอร์ คอมมอนเรล จำนวน 5 เครื่อง พร้อมสื่อบทเรียนช่วยสอน จาก มร.โมริคาซุ ชกกิ ประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย รศ.ดร. อุรุยา วีสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้รับมอบ

             

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 11/13/2009

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th