บริษัทอัลไพน์ จำกัด บริจาคเครื่องฟอกอากาศแบบ อีเลคทรอนิคส์ แอร์ ฟิลเตอร์ แก่ศูนย์ R.C.M.E.

       คุณพลศักดิ์ ปิยะทัต จาก บริษัท อัลไพน์ จำกัด บริจาคเครื่องฟอกอากาศแบบ อีเลคทรอนิคส์ แอร์ ฟิลเตอร์ แก่ศูนย์ R.C.M.E. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คุณพลศักดิ์ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการบริษัทอัลไพน์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องฟอกอากาศแบบ อีเลคทรอนิคส์ แอร์ ฟิลเตอร์ ให้กับศูนย์วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (R.C.M.E.) โดยมีหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ผศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์) อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์) และหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ (รศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช) เป็นผู้รับมอบเครื่องมือที่ได้รับการบริจาคนี้ ทางศูนย์วิจัยฯ จะนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการวิจัย พัฒนาเครื่องต้นแบบที่อาศัยไมโครเวฟเป็นแหล่งพลังงาน อีกประการคือใช้ติดตั้งในห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาและนักวิจัยได้ทำงานในสภาวะห้องสะอาด (Clean room) ที่มีมาตรฐานระดับสากล
       สำหรับ คุณพลศักดิ์ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลไพน์ จำกัด ซึ่งผลิตเครื่องปรับอากาศเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่และในขณะเดียวกัน ได้คิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 6 ปีซ้อน และได้รับรางวัลจากนานาชาติอีก 9 รางวัล เช่น รางวัล WIPO , Genius , Gold 2006 & 2008 จาก Korea เป็นต้น หนึ่งในรางวัลผลงาน คือ แผ่นกรองอากาศแบบชีวภาพ และได้พัฒนา -ความสามารถของฟิลเตอร์ ยกระดับถึง Bird Flu & Bioterrist Attack Filter จากรางวัลที่ได้รับ  โดยเฉพาะฟิลเตอร์รุ่นที่มีความสามารถในการจับ Air born Particles ขนาด 0.005 ไมครอน [ Tuboculisis (TB) Size 0.5 - 1µm Can live 6 months in air conditiong room SARS Size 0.06 µm , Bird Flu Size 0.08 µm และ Influenza A Size 0.01 µm ] ซึ่งความสามารถของฟิลเตอร์ชุดนี้มีศักยภาพที่สามารถควบคุม ไวรัสของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ได้

       ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ (รศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช) ใคร่ขอขอบพระคุณ คุณพลศักดิ์ ปิยะทัต ที่ได้กรุณาบริจาคอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้แก่คณะผู้วิจัย

 


 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 11/13/2009

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th