ทีมนักศึกษาวิศวฯ ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก BRAND's Gen 2009

      
จากการที่นักศึกษาจากวิศวฯ ธรรมศาสตร์ สองทีม ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายของการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ BRAND's Gen 2009 ประเภท Innovation Inventor (http://www.brandsgen.com) ผลปรากฏว่าทีม BG87 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกาศผลเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 52

 ผลการประกวด

 รหัสทีม BG87 :: Lift & Walk
 ชื่อทีม: ลูกแม่โดม
 สมาชิก:
ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์, เกรียงไกร ชินอ่อน, ประภัสสร นภาวรรณ และ ชลธิชา เงินท้วม

               **** 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ****

 รหัสทีม:  BG59 :: รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้กึ่งอัตโนมัติ III
 ชื่อทีม: T-Gen
 สมาชิก: พลายพชร  อยู่เอนก, เฉลิมศิลป์  หอมสมบัติ, พุฒิพงศ์    อุดมทวีทรัพย์ และ วัชโรโดม   ฉัตรกันทะ

                 
  เข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย  

http://www.brandsgen.com

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 11/13/2009

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th