มหาบัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 นางสาวเบญจวรรณ แสงวิเชียร คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "พฤติกรรมการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปโลหะผง" โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

       วิทยานิพนธ์นี้มีรองศาสตราจารย์ ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้ศึกษาถึงผลกระทบของความเร็วการไถลต่อกลไกและพฤติกรรมการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปโลหะผง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผลิตชิ้นงานโดยฉีดผงโลหะขนาดเล็กเข้าในแม่พิมพ์ อัด และ เผาขึ้นรูป สามารถผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถลดปริมาณของเสียได้มากกว่าวิธีการผลิตทั่วไป ผลงานวิจัยที่ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ Wear (volume 267, issue 9-10, 2009, pages 1665-1672) ซึ่งเป็นวารสารที่มีค่า impact factor สูงเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มวารสารวิจัยระดับนานาชาติด้านการสึกหรอ

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 11/13/2009

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th