ข่าวการทัศนศึกษา เดือนมกราคม 53

          ในเดือนแรกของปี 2553 ภาควิชาได้มีการทัศนศึกษา ในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

19 มกราคม 2553  
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่เรียนวิชา วก. 418 การออกแบบระบบท่อทางวิศวกรรม  พร้อมอาจารย์และครูช่างของภาควิชาฯรวม 20 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ โดยในการนี้นักศึกษาได้เรียนรู้การลักษณะการทำงานในอุตสาหกรรมซ่อมและต่อเรือเดินสมุทร รวมทั้งทำงานโครงสร้างเหล็กทั้งบนบกและในน้ำ ซึ่งจัดเป็นอุตสาหกรรมหนักที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น
         ภาควิชาฯขอขอบคุณทางบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์การทัศนศึกษาในครั้งนี้
 

ประมวลภาพการทัศนศึกษาอู่เรือ ASIMAR 19 ม.ค. 2553
วันนี้เรียบร้อยเป็นพิเศษ บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา คุณอดิศร พาดูตั้งแต่วัตถุดิบ ชมงานต่อเรือ
slip way สภาพท่อน้ำทะเลที่ผ่านการใช้งาน ประแจอันใหญ่ เพลาและใบจักรเรือขนาดเล็ก
ดูเรือขึ้นซ่อมบนอู่ลอย ถ่ายภาพหมู่ก่อนกลับ แวะชม ร.ล. แม่กลอง ฉลองวันเด็กย้อนหลัง


 


20 มกราคม 2553
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

         ผศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่เรียนวิชา วก. 439 การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม ไปทัศนศึกษาที่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตข้าว มาบุญครอง โดยตัวโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี บริษัทฯมีจุดเด่นด้านการจัดการพลังงานคือการนำแกลบที่เป็นวัตถุเหลือใช้มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

         ภาควิชาฯขอขอบคุณทางบริษัท บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)  ที่ให้ความอนุเคราะห์การทัศนศึกษาในครั้งนี้
 


 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 01/21/2010

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th