ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ 3 รางวัลจากงานถนนเทคโนโลยี 2010


 

      
นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ" ในงาน "ถนนเทคโนโลยี 2010" ซึ่งจัดโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553 ณ Hall 2 เมืองทองธานี โดยได้ส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 3 ชิ้นงาน ได้แก่

1. Power added-on for manual wheelchair
    ผลงานของนักศึกษาจาก โครงการ TEPE ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     นาย สิทธิชัย ประสิทธิ์ผล นาย บดินทร์ บูระวัตรเดชา และ นาย วัศพล พงษ์สุวรรณ

2. อุปกรณ์ช่วยยืนและเดิน ผลงานของนักศึกษาชมรม Mechatronics
     นาย ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     นาย จาตุรงค์ มีวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     นาย วิวัฒน์ พิทักษ์วรรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     นางสาว กรณพัฒน์ ยันต์โกเศศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ TEPE

3. Semi-Power Standing Wheelchair
     นายวัชโรโดม ฉัตรกันทะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     นายพลายพชร อยู่เอนก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     นายเฉลิมศิลป์ หอมสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     นาย เกรียงไกร ชินอ่อน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โดยทั้ง 3 ชิ้นงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลการประกาศรางวัล ปรากฏว่าได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 3 ชิ้นงาน พร้อมกับเงินรางวัลชิ้นงานละ 5,000 บาท ล่าสุด กลุ่ม Power added-on for manual wheelchair ได้รับคัดเลือกจาก NECTEC เป็น 1 ใน 6 ทีม ไปแข่งขันในงาน iCREATe 2010 ที่ เซี่ยงไฮ้ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2553

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>
ชมภาพในงาน iCREATe 2010 ที่ เซี่ยงไฮ้ ได้ที่นี่ >>


 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 08/20/2010

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th