ผลงานของ นักศึกษาวิศวฯ ธรรมศาสตร์ในงาน iCREATe 2010 ที่ เซี่ยงไฮ้

      นักศึกษา โครงการ TEPE ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทย 1 ใน 5 ผลงาน ไปประกวดใน งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่ง อำนวยความสะดวกพิการ (International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology) iCREATe 2010 ซึ่งจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วง 21-24 กค. 2553

      การประกวดโครงงานนักศึกษา (Student Design Challenge: SDC) ได้มุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการสร้างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา และสร้างผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ โดยเวทีแห่งกิจกรรมนี้ จะทำให้ผู้เข้าประกวดมีโอกาสได้นำเสนอผลงานต่อภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมต่อให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป ในปีนี้มีนักศึกษาส่งโครงการเข้าร่วมประกวด 35 โครงงาน จาก 4 ประเทศคือ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน ประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เวปไซต์ของ iCREATe 2010>>

     
ชื่อผลงาน  Power added-on for Manual Wheelchair  
ทีมนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายบดินทร์ บูระวัตรเดชา       2. นายสิทธิชัย ประสิทธิ์ผล      3. นายวัศพล พงษ์สุวรรณ
ผศ.ดร บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
 
ประมวลภาพ iCREATE 2010
อธิบายผลงานให้ สมเด็จพระเทพ อธิบายผลงานให้ Princess Salote Mafile'o Pilolevu Tuita of Tonga
อธิบายผลงานให้กรรมการการประกวด และผู้สนใจ
       

 
 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 10/27/2010

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th