ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 53


 

      บัณฑิตใหม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ขอให้ทุกๆคนประสบความสำเร็จ
 

 


 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 08/26/2010

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th