สรุปผลงานประจำปี 2553

ปี 2553 เรามีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 14 บทความ ผลงานเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12 บทความ ผลงานเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 10 บทความ และมีบทความที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์อีกจำนวนมาก นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัล จากผลงานในหลายรูปแบบ ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ ประเภท Innovation Inventor จากการประกวด BRAND'S Gen 2010 ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 3 จากผลงาน ชุดประกอบขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับรถเข็นคนพิการทั่วไป  โดยนักศึกษาโครงการ TEPE

  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ในงานถนนเทคโนโลยี 2010 จัดโดย อ.ส.ม.ท. จากผลงาน Power add-on for manual wheel chair, Lift and walk และ Semi-power standing wheel chair

  • โครงการวิจัยเด่น ระดับ Outstanding ของ สกว. ประจำปี 2553 จากผลงาน Design and Analysis of the Commercialized Drier Processing Using a Combined Unsymmetrical Double-Feed Electromagnetic wave and Vacuum System ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

  • บทความดีเด่นสาขา Thermal System and Fluid Mechanics จากการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2553 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จากผลงานวิจัยเรื่อง ผลของการเรียงขั้วอีเล็กโตรดที่มีต่อการอบแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับสนามไฟฟ้า โดย ผศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์

  • รางวัล Best Fuel Economy จากการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2011 โดยนักศึกษา ทีม TU Formers

เรามีบัณฑิตใหม่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปกติ) ระดับปริญญาตรี 29 คน ปริญญาโท 6 คน และล่าสุดนักศึกษา ป.เอก 2 คนแรกของภาควิชาฯ ได้สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว รอรับปริญญากลางปี 54

ในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน มีนักศึกษาระดับ ป.ตรีทุกชั้นปี รวม  137 คน ป.โท 18 คน และ ป.เอก  18 คน

ปีนี้เรามีอาจารย์มาใหม่หนึ่งคน และมีอาจารย์สำเร็จการศึกษากลับมาอีกหนึ่งคน ทำให้เรามีอาจารย์ปฏิบัติงานอยู่ทั้งหมด 17 คน แยกตามวุฒิการศึกษาเป็น ป.เอก 15 คน, ป.โท 2 คน

ขอขอบคุณภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท ตรีเพชร อิซูซุ เซล จำกัด ที่มอบชุดเครื่องมือให้ใช้ในการเรียนการสอน และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ที่มอบชุดอุปกรณ์สาธิตการทำงานของระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด

Happy New Year 2011
 


 

เรื่องเด่นในรอบปี

   

 

ชนะเลิศการประกวดสุดยอดไอเดียอัจฉริยะ Brands Gen 2010
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Thammasat English Programme of Engineering (TEPE) ซึ่งมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขา Innovative Inventor จากผลงาน ชุดประกอบขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับรถเข็นคนพิการทั่วไป (Power added-on for Manual Wheelchair) จากการประกวดสุดยอดไอเดียอัจฉริยะ Brands Gen 2010 ซึ่งประกาศผลเมื่อเดือน ต.ค. 53
 


 

1 ใน 8 โครงการวิจัยเด่น ระดับ Outstanding ของ สกว. ประจำปี 2553
โครงการวิจัยเรื่อง “Design and Analysis of the Commercialized Drier Processing Using a Combined Unsymmetrical Double-Feed Electromagnetic wave and Vacuum System” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็น วุฒิเมธีวิจัย สกว. ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 โครงการวิจัยเด่นระดับ Outstanding ของ สกว. ประจำปี 2553 จากการประชุมประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 10 ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย ในงาน I-CREATe 2010 ที่เซี่ยงไฮ้
ผลงาน Power added-on for manual wheelchair ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทยไปประกวดใน งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่ง อำนวยความสะดวกพิการ (International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology) iCREATe 2010 ซึ่งจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วง 21-24 กค. 2553

TU Formers ได้รับรางวัล Best Fuel Economy จาก TSAE Auto Challenge 2011
ทีม TU Formers จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งรถเข้าร่วมแข่งขันเป็นปีที่ 2 ในรายการ TSAE Auto Challenge Student Formula 2011 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-12 ธ.ค. 53 ณ สนามทดสอบไทยบริดจ์สโตน โดยสามารถคว้าถ้วย Best Economy และได้รางวัลที่ระลึกสำหรับนักแข่งหญิงคนแรกของรายการ
 


 

รางวัลบทความดีเด่น จากการประชุม ME-NETT 24
ผลงานวิจัยของ CETF เรื่องผลของการเรียงขั้วอีเล็กโตรดที่มีต่อการอบแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับสนามไฟฟ้า โดย ผศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่นสาขา Thermal System and Fluid Mechanics จากการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2553 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
 


 

3 รางวัลจากงานถนนเทคโนโลยี 2010
ผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวนสามผลงานได้แก่  Power added-on for manual wheelchair, อุปกรณ์ช่วยยืนและเดิน และ Semi-Power Standing Wheelchair ได้รับรางวัลชมเชยจาก งาน "ถนนเทคโนโลยี 2010" ซึ่งจัดโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553 ณ Hall 2 เมืองทองธานี

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
ปีนี้ภาควิชาฯได้อาจารย์รุ่นใหม่ มาเสริมทัพอีก 2 คนคือ อ. ดร. อิศเรศ ธุชกัลยา และ อ. ดร. สมศักดิ์ วงศ์ประดับไชย

   

             

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 01/12/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th