ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ
ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2554
 

    เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" และได้ทำพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

   ในการนี้ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “ระบบอบแห้งเชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟกำลังต่ำที่ป้อนคลื่นสองตำแหน่งร่วม กับระบบสูญญากาศ” (Commercialized Drier Processing Using a Combined Unsymmetrical Double-Feed Low Power Microwave and Vacuum System) จากหน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (Research Center of Microwave Utilization in Engineering (R.C.M.E)) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และนักวิจัยร่วมซึ่งเป็นนักศึกษาภายในศูนย์ R.C.M.E คือ นายกัสตูรี เจ๊ะนิ  นายมุสตาฟา ยะภา  นายวิโรจน์ จินดารัตน์ และ นายคมกฤษณ์ ชัยโย ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยระดับดี พร้อมเงินรางวัลทั้งสิ้น 150,000 บาทและใบประกาศเกียรติยศ ซึ่งผลงานวิจัยโครงการนี้เป็นผลงานลำดับที่ 10 ของ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในรอบ 9 ปี
 


ข้อมูลจาก http://www.engr.tu.ac.th

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 01/12/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th