นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554
 

ผลงาน “รถนั่งแบบปรับยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง (Standing Wheelchair for Children with Cerebral Palsy)” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประเภท อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านพักอาศัย จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในโครงการ“ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 200 ผลงาน จากทั่วประเทศ

สมาชิกในทีมทั้งหมดเป็นนักศึกษา ปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย
    1. นาย พุฒิพงศ์ อุดมทวีทรัพย์
    2. นาย ณัฐพล ฉมามหัทธนา
    3. นาย พหล วรดิลกกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

นอกจากนี้ ทางภาควิชายังได้นำผลงาน ชุดประกอบต้นกำลังสำหรับรถเข็นคนพิการ (Power added-on for manual Wheelchair) ไปแสดงในงานด้วย โดยจัดยู่ในส่วนการจัดนิทรรศการผลงาน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 

 


[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 04/22/2011

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th