สองทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการมอบรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ มธ. ท่าพระจันทร์ ซึ่งในงานนี้มี สองทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลด้านวิชาการ และ ด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 
รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประเภททีม ด้านวิชากาชมรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากผลงานรถแข่ง TU Formers 2 ซึ่งได้รับรางวัล Best Fuel Economy จากการแข่งขัน TSAE Student Formula 2010
 


รายละเอียดการแข่งขัน>>

 
รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประเภททีม ด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น


กลุ่ม Design and Development of Power Added-on for Manual Wheel Chair โดยผลงานของกลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดความคิดสร้างสรรค์ BRANDS GEN 2010

 รายละเอียดการแข่งขัน>>
 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 02/20/2005

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th