สรุปผลงานประจำปี 2554

ปี 2554 เรามีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 26 บทความ (สูงสุดในรอบทศวรรษ) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติจำนวน 2 บทความ ผลงานเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14 บทความ ผลงานเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 12 บทความ และมีบทความที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับโลก จากผลงานในหลายรูปแบบ ได้แก่

 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2554 ของ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ ได้รับมอบจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

 • รางวัลกีรตยาจารย์ ประจำปี 2553 ได้แก่ ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 • รางวัลครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553 ได้แก่ ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

 • รางวัลบทความดีเด่น (รางวัล ศ.ดร ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์) จากการประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 10 โดย ผศ. ดร บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และศ. ดร ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 ของ ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

 • รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 ประเภททีม ด้านวิชาการ ได้แก่ ชมรมเทคโนโลยียานยนต์ จากผลงานรถแข่ง TU Formers 2 และด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ได้แก่ ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ BRANDS GEN 2010

 • รางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน RDC2011 จากนักศึกษาชมรมเมคาทรอนิกส์

 • รางวัลชมเชยการแข่งขัน Bosch Cordless Racing โดยนักศึกษาโครงการ TEPE

 • รางวัลชนะเลิศจากโครงการ BRAND’s GEN 4: ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ดยมี ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • ผลงานจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง และรางวัล Grand Prize จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก Seoul International Invention Fair 2011 (SIIF) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2554 จากสภาวิจัยแห่งชาติ  ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 • รางวัลผลงานวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยประจำปี 2554 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานเรื่อง “Numerical Simulation of Electric field and Temperature Distribution in Human Body Exposed to Leakage Electromagnetic Field” โดย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ดร. ธีรพจน์ เวศพันธุ์ และนาย ศิรเมศร์ ศรีสวัสดิสุกุล จากหน่วยวิจัย RCME
   

เรามีบัณฑิตใหม่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปกติ) ระดับปริญญาตรี 41 คน ปริญญาโท 7 คน และระดับปริญญา.เอก 2 คน และ ได้สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว รอรับปริญญากลางปี 55 อีก 1 คน

ในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน มีนักศึกษาระดับ ป.ตรีทุกชั้นปี รวม  195 คน ป.โท 25 คน และ ป.เอก  13 คน

ปีนี้เรามีอาจารย์มาใหม่หนึ่งคนประจำโครง TEP/TEPE และมีอาจารย์สำเร็จการศึกษากลับมาอีกหนึ่งคน (ต้นปี 2012) ทำให้เรามีอาจารย์ปฏิบัติงานอยู่ทั้งหมด 21 คน แยกตามวุฒิการศึกษาเป็น ป.เอก 18 คน, ป.โท 3 คน

ขอขอบคุณภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ที่มอบชุดอุปกรณ์สาธิตการทำงานของระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด,  บริษัท โอสถสภา จำกัด, บริษัท เอเซียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการนำนักศึกษาไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิต


 


 

เรื่องเด่นในรอบปี


 

ก.พ. 54
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2554
ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง“ระบบอบแห้งเชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟกำลังต่ำที่ป้อนคลื่นสองตำแหน่งร่วม กับระบบสูญญากาศ” จากหน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (R.C.M.E) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยระดับดี
 

มี.ค. 54
รางวัลกีรตยาจารย์และรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2553
รางวัลกีรตยาจารย์ ประจำปี 2553 ได้แก่ ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
รางวัลครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553 ได้แก่ ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

 

 


 
มี.ค. 54
ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคว้ารางวัลบทความดีเด่น (รางวัล ศ.ดร ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์) จากการประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 10 ...
 

 

มิ.ย. 54
นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลคว้าสองรางวัลจากการแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ RDC 2011 ...
 


 
ก.ค. 54
ทีม All Toasted โดยนักศึกษาจากโครงการ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ทำผลงานเข้าถึงรอบตัดเชือก 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขัน Bosch Cordless Racing 2011 ...

 
ส.ค. 54
บัณฑิตใหม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

ส.ค. 54
นศ. วิศวกรรมธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ 2 ปีซ้อน จากโครงการ BRAND’s GEN 4: ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่

 


 

ต.ค.-พ.ย. 54  
น้ำท่วม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จากเหตุการน้ำท่วมใหญ่ ซึ่งวัดระดับน้ำที่ถนนใน ม.ธรรมศาสตร์ ได้สูงถึง 2 เมตรทำให้อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลชั้น 1  และห้องวิจัยกลศาสตร์การแตกหัก ได้รับความเสียหายทั้งหมดคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท


 

ธ.ค. 54  
ผลงานจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง และรางวัล Grand Prize จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก Seoul International Invention Fair 2011 (SIIF) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ...
 


 

ธ.ค. 54 
ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

ปีนี้โครงการ TEP/TEPE  รับอาจารย์ใหม่สาขาเครื่องกลมา 1 ท่านคือ อาจารย์   ดร. จิรประภา กิมสุนทร ซึ่งนอกจากจะทำงานประจำที่โครงการ TEP/TEPE แล้ว อาจารย์ยังจะมาช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ ให้นักศึกษาภาคปกติด้วย

 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2554
สภาวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นให้แก่ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลผลงานวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยประจำปี 2554 จาก ผลงานเรื่อง “Numerical Simulation of Electric field and Temperature Distribution in Human Body Exposed to Leakage Electromagnetic Field” โดย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ดร. ธีรพจน์ เวศพันธุ์ และนาย ศิรเมศร์ ศรีสวัสดิสุกุล จากหน่วยวิจัย RCME

รางวัลนี้นี้ทราบผลตอนปลายปี โดยมีพิธีมอบรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ตอนต้นปี 2555

ในงานเดียวกันนี้ ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดี ประจำปี 2555 ผลงานเรื่อง “ชุดถอดประกอบต้นกำลังสำหรับรถนั่งคนพิการ”

 

             

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 03/04/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th