มูลนิธิกลุ่มอิซูซุบริจาคชุดอุปกรณ์สาธิตด้านวิศวกรรมยานยนต์
 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดยคุณปิยะ ภาตะนันท์ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเป็นตัวแทนบริจาค ชุดเครื่องยนต์ดีเซล อีซูซุ ซูเปอร์คอมมอนเรล จำนวน 1 ชุด และ ชุดศึกษาโครงสร้างรถยนต์ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 
       
 

 

 Last update 02/22/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th