นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จาก งานประกวด BRAND’s Gen 2012

เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางสมองผ่านผลงานและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเป็นเวลากว่าสามเดือนกับการเฟ้นหาสุดยอดไอเดียอัจฉริยะในโครงการ “BRAND’S GEN ปี 5 ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่” จากหลายร้อยผลงานไอเดีย ทั้งสายวิทยาศาสตร์ Innovation Inventor และสายศิลปะ Creative Arts จนได้ 20 ทีมสุดท้าย มาขับเคี่ยวพลังสมองเพื่อชิงตำแหน่งสุดยอดแบรนด์เจนกันอย่างเข้มข้น..

ในงานนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการด้วยการเข้าร่วมประกวดในด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม(Innovation inventor) โดยผลงานที่ได้ส่งเข้าร่วมประกวดและเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายคือ
 

ทีม Mechamotive
ผลงาน “Amphitrike พาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก”

ซึ่งการแข่งขัน BRAND’S GEN ในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของ 2 ชมรม คือ Mechatronic และ Formula
สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย
1. นายชัยพร นันทกิจ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคปกติ
2. นางสาวฐิติภา สุวรรณชาศรี นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคปกติ
3. นายนววิธ วิลาลัย นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคภาษาอังกฤษ
4. นายกิตติ ประเสริฐวณิช นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคภาษาอังกฤษ
5. นายธราธร แก้วปทุม นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ภาคปกติ
6. นาย พงศ์ภรณ์ ภาวนะวิเชียร นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ภาคปกติ
7. นายจักรพงษ์ ทรัพย์พลอย นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ภาคภาษาอังกฤษ
8. นายภาณุพงศ์ เปรมประเสริฐ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ภาคภาษาอังกฤษ
9. นายศรชัย วัฒนสุขชัย นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ภาคภาษาอังกฤษ

มี ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ และ รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

จากการแข่งขันรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า Central Plaza พระราม 9 ผลปรากฏว่าทีม Mechamotive คว้ารางวัลถึง 2 รางวัล คือ “รางวัลนวัตกรรมยอดนิยม” พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และ “รางวัลชมเชย” พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาทสร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เวปไซต์ของ Brands Gen >>

AmphitrikeMechamotive
 

     
ประมวลภาพ Brands Gen 2012
       
       
       
       
 
       

 
 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 10/08/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th