นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลคว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 3

ตามที่บริษัท สื่อสากล จำกัด ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมีการประกาศผลการประกวด ในงาน มหกรรมยานยนต์ (Motor Expo) ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ณ ชาลเลนเจอร์ อิมแพคท์ เมืองทองธานี ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน  “Amphitrike V2.0 พาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก”

 

ทีม Mechamotive
ผลงาน “Amphitrike V2.0  พาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก”

ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Amphitrike (V1) โดยมีการปรับปรุงระบบขับเคลื่อน และระบบบังคับหางเสือ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการทรงตัว และเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก

สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย
1. นายชัยพร นันทกิจ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคปกติ
2. นางสาวฐิติภา สุวรรณชาศรี นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคปกติ
3. นายนววิธ วิลาลัย นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคภาษาอังกฤษ
4. นายกิตติ ประเสริฐวณิช นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคภาษาอังกฤษ
5. นายธราธร แก้วปทุม นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ภาคปกติ
6. นาย พงศ์ภรณ์ ภาวนะวิเชียร นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ภาคปกติ
7. นายจักรพงษ์ ทรัพย์พลอย นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ภาคภาษาอังกฤษ
8. นายภาณุพงศ์ เปรมประเสริฐ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ภาคภาษาอังกฤษ
9. นายศรชัย วัฒนสุขชัย นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ภาคภาษาอังกฤษ

มี ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ และ รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

 


คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เวปไซต์ของ Motor Expo >>
Amphitrike V2.0


Mechamotive
 

     
3rd Motor Expo Automotive Innovation Award 2012
       
       
 

 
 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 12/03/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th