สรุปผลงานประจำปี 2555

ปี 2555 เรามีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 17 บทความ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติจำนวน 2 บทความ ผลงานเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8 บทความ ผลงานเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 17 บทความ และมีบทความที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับโลก จากผลงานในหลายรูปแบบ ได้แก่

 • 3 รางวัลสิ่งประดิษฐ์โลก ประจำปี 2555 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จากผลงาน
  ชุดถอดประกอบต้นกำลังสำหรับรถเข็นคนพิการ โดย ผศ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะผู้ร่วมวิจัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในสาขาวิศวกรรมการแพทย์ และ อุปกรณ์สำหรับคนพิการ และรางวัลพิเศษ ( Special Award ) จากประเทศไต้หวัน
  ระบบอบแห้งเชิงพาณิชย์โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งที่ไม่สมมาตรร่วมกับระบบลมร้อนและสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง  โดย ศ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโชและคณะผู้ร่วมวิจัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
   

 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 รางวัล คือ
  วิทยานิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์การพาความร้อนแบบธรรมชาติ ภายในวัสดุไดอิเล็กตริกที่ขับเคลื่อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดยใช้ท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (ทฤษฎีการทดลอง) ของ นางสาววราภรณ์ กลิ่นบุญ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  วิทยานิพนธ์ เรื่อง
  ผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผัสที่มีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของอิพอกซิเติมซิลิกาบด ของ นายนิติกร นรภัยพิพากษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • ครูดีเด่น แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
   

 • 3 รางวัล จาก iCREATe 2012 ที่ประเทศสิงคโปร์ จากผลงาน
  IWalk ของกลุ่มนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และอาจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ำชู ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Best poster
  Cp-steper ของกลุ่มนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Merit Award และรางวัล Peer’s Choice Award

   

 • 2 รางวัล จาก งานประกวด BRAND’s Gen 2012
  Amphitrike พาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก ของกลุ่มนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ และ รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดนิยม และ รางวัลชมเชย
   

 • รางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 3  ในงาน Motor Expo 2555 จากผลงาน
  Amphitrike V2.0 พาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก ของกลุ่มนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ และ รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
   

เรามีบัณฑิตใหม่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปกติ) ระดับปริญญาตรี 33 คน ปริญญาโท 7 คน และระดับปริญญา.เอก 1 คน 
ในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน มีนักศึกษาระดับ ป.ตรีทุกชั้นปี รวม  215 คน ป.โท 29 คน และ ป.เอก  13 คน

ปี 2555 เป็นปีแรกที่คณะวิศวฯ มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ ได้แก่ รศ. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ ทำให้เหลืออาจารย์ประจำปฏิบัติงานอยู่ทั้งหมด 18 คน

ขอขอบคุณภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
บริษัท ตรีเพชร อิซูซุเซลส์ จำกัด ที่มอบชุดศึกษาการทำงานของรถยนต์ และเครื่องยนต์ และ ขอขอบคุณ หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำนักศึกษาเข้าดูงานได้แก่ บริษัท โอสถสภา จำกัด, บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด, บริษัท อาเชียน มารีน เซอร์วิสส์จำกัด และ บริษัท ตรีเพชร อิซูซุเซลส์ จำกัด [คลิ๊กที่นี่เพื่อดูประมวลภาพจากการดูงาน] รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาของเราเข้าไปฝึกงาน


 

 


 

เรื่องเด่นในรอบปี

ม.ค. 55
TU Formers III ฝ่าน้ำท่วมเข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Autochallenge

 

ก.พ. 55
มูลนิธิกลุ่มอิซูซุบริจาคชุดอุปกรณ์สาธิตด้านวิศวกรรมยานยนต์
 

 

 

เม.ย. 55
นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.คว้า 3 รางวัลสิ่งประดิษฐ์โลก ประจำปี 2555 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 

ส.ค. 55
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล จาก iCREATe 2012 ที่ประเทศสิงคโปร์
 

ต.ค. 55
นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จาก งานประกวด BRAND’s Gen 2012
พ.ย. 55
ทีม TU Formers 4 เข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2012
ธ.ค. 55
นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 3

             

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 12/12/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th