ร่วมโหวตให้กับสามผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ใน BRAND'S Gen 6

ปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งสามผลงานเข้าร่วมการประกวด BRAND'S Gen 6 ได้แก่ผลงาน

 

 BG 17
 
Zero-G Trike-Walker
 
 BG 19
 
สกูตเตอร์พกพา
 
 BG 21
 
ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไอเดียใหม่
 


ติดตามรายละเอียดและร่วมโหวตให้แก่ผลงานของเราได้ที่
http://www.brandsgen.com/2013/

 
 
 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 12/12/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th