นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล จาก iCREATe 2013 ที่ประเทศเกาหลี

ผลงาน Home-Auto Lift System (HALS) (อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการออกแบบจากกาเข้าร่วมประกวดในงาน The Inventor Day contest - 7th international, Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology(i-CREAT 2013) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค. 2556 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดยผลงานการออกแบบ และการประดิษฐ์อุปกรณ์นี้ ใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 120 กิโลกรัม ซึ่งจุดเด่นของอุปกรณ์นี้คือ ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่เข้าร่วมประกวดจากประเทศอื่นๆ

สมาชิกทีมในทีม ประกอบด้วบ นางสาวพัสตาภรณ์ เสือสา นางสาวกรณพัฒน์ ยันต์โกเศศ และนางสาวลลิตา พงศ์ไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์


คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เวปไซต์ของ iCREATe >>HALS
 

 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 12/12/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th