สรุปผลงานประจำปี 2556

ปี 2556 เรามีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 15 บทความ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติจำนวน 4 บทความ ผลงานเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12 บทความ ผลงานเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 10 บทความ และมีบทความที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัลจากการประดิษฐ์คิดค้นทั้งระดับชาติและระดับโลกจำนวน 11 รางวัล

เรามีบัณฑิตใหม่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปกติ) ระดับปริญญาตรี 42 คน ปริญญาโท 1 คน และระดับปริญญา.เอก 7 คน 
ในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน มีนักศึกษาระดับ ป.ตรีทุกชั้นปี รวม  219 คน ป.โท 27 คน และ ป.เอก 17 คน

จำนวนอาจารย์ประจำของภาควิชาในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 21 คน โดยอาจารย์ใหม่ที่มาร่วมงานกับเราในปีนี้ได้แก่ อาจารย์ชัยพงษ์ ลิมปานนท์ และ อาจารย์จักรพันธุ์ ชวนอาษา

ปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีการเรียนการสอนสองปีแรกที่ศูนย์รังสิต และสองปีสุดท้ายที่ศูนย์พัทยา โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการก่อสร้างอาคารปฎิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ และอาคารหอพักที่ศูนย์พัทยาด้วยเงินบริจาก จากกลุ่มบริษํทสยามกลการ และธนาคารกรุงเทพ นอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนจากภาคเอกชน อาทิ นิสสัน มอเตอร์ และ โตโยต้า โดยการเรียนการสอนที่ศูนย์พัทยาจะเริ่มในปี 2558

ขอขอบคุณภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
บริษัท ตรีเพชร อิซูซุเซลส์ จำกัด ที่บริจาคชุดเครื่องมือสำหรับศูนย์เทคโนโลยียานยนต์
 บริษํทแซนด์วิก จำกัด บริจาคชุดเครื่องมือสำหรับเครื่อง CNC บริษัท จีเอส แบตเตอรี่ จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนชมรมเทคโนโลยียานยนต์

ขอขอบคุณ หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำนักศึกษาเข้าดูงานได้แก่ บริษัท โอสถสภา จำกัด, บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด, บริษัท อยิโนะโมะโตะ จำกัด และ บริษัท เวสเทอร์นดิจิตอล จำกัด รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาของเราเข้าไปฝึกงาน

 


 

เรื่องเด่นในรอบปี

ม.ค. 56
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) รุ่นแรก
ก.พ. 56
นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลคว้ารางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ จากงานวันนักประดิษฐ์ 2556

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแผนธุรกิจโครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T”
 

เม.ย 56
ผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้าสองรางวัล จากงานแสดงสิ่งประดิษฐ์โลกครั้งที่ 41 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

 

 

ส.ค. 56
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล จาก iCREATe 2013 ที่ประเทศเกาหลี
ก.ย. 56
ผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการ BRAND’S GEN ปี 6 จากผลงาน ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไอเดียใหม่
 
พ.ย. 56
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 4 ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30
ธ.ค. 56
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

             

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 12/12/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th