นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. สร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติราคาประหยัด 

นายปรัชญาพร ดวงคำ  และนางสาวชนากานต์ จันทร์สิ้ว    นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์ ได้สร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ราคาถูก  โดยนำเครื่อง DLP Projector ที่มีขายคามท้องตลาดมาดัดแปลงให้ทำงานร่วมกับ stepper motor เพื่อฉายภาพวัตถุที่จะพิมพ์ลงไปบน UV Cure เรซิ่นทำให้เรซิ่นแข็งตัวเป็นชั้นบางๆทีละชั้น จนในที่สุดเกิดเป็นวัตถุ 3 มิติ ตามที่ออกแบบ ซึ่งทั้งหมดมีต้นทุนประมาณ 30,000 บาท (ต้นทุนส่วนใหญ่คือค่า Projector ซึ่งราคามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ)
  

ขณะนี้ทีมงานกำลังพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติไปใช้ในงานทันตกรรมต่อไป
 


 

 

 

 Last update 06/19/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th