นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6 
ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32 ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่ 6  (6th Motor Expo Automotive Innovation Award 2015) เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการ ส่งผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การประหยัด-พลังงาน พลังงานทางเลือก ความปลอดภัย หรือภารกิจเฉพาะทาง เช่น ภัยพิบัติ การจราจร การเกษตร การสำรวจ ทางการแพทย์ อารยสถาปัตย์ (คนพิการ) เข้าร่วมประกวด โดยการคัดเลือกผลงานมีทั้งหมดสามรอบ จากรอบแรกคัดผลงานให้เหลือ 10 ทีม รอบที่สองคัดให้เหลือ 5 ทีม โดยรอบสุดท้ายมีการประกาศผลและมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ในงานมหากรรมนานยนต์ ครั้งที่ 32 ณ ชาลเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
  
ในปีนี้ผลงานจาก ห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ (CED2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยมาได้ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ชุดแปลงจักรยานยนต์ไฮบริด (Motorcycle Hybrid - Hybrid Motorcycle Add-on Kit)
โดย
นาย กฤษติน ยศวิปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคภาษาอังกฤษ
นางสาวชลิตา งามศรีวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคภาษาอังกฤษ
โดยมี รศ.ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงานนี้เป็นการนำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบล้อขนาดเล็ก (mini wheel hub motor)มาใช้ในการขับเคลื่อนล้อหน้าของรถจักรยานยนต์ โดยทีมนักศึกษาได้ทำการคำนวณเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่เหมาะสมที่มีอยู่ในท้องตลาดมาใช้ และออกแบบวิธีการติดตั้งบนล้อหน้าของจักรยานยนต์ โดยไม่ต้องมีการดัดแปลงสภาพของจักรยานยนต์ ด้วยการใช้กลไกแบบ self-energize เพื่อสร้างแรงกดระหว่างหน้าสัมผัสในขณะขับเคลื่อน ซึ่งกลไกนี้สามารถแยกมอเตอร์ล้อออกจากล้อหน้าได้เมื่อไม่ต้องการใช้งานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่ 30 กม/ชม เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการลดมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศ เช่น ในหมู่บ้าน หรือ ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งในอนาคตหากมีการสร้างลานจอดรถหลังคาเซลแสงอาทิตย์ที่ชาร์จไฟได้ฟรี ก็จะทำให้ผู้ใช้งานระบบ Hybridนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วย

รางวัลชมเชย
เนินชะลอความเร็วอัตโนมัติ V2 (Automatic Speed Bump V2)
โดย
นาย ปรินทร วณิชชยังกูร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นาย พงษ์นรินทร์ อยู่มา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดยมี รศ.ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงานนี้ถูกพัฒนาต่อเนื่องจากนักศึกษารุ่นก่อนๆ โดยมีการปรับปรุงด้านความแข็งแรงของโครงสร้างและมีการทดสอบการใช้งานจริง เนินชะลอความเร็วนี้ถูกออกแบบให้พับแบนราบเมื่อรถวิ่งผ่านด้วยความเร็วต่ำกว่า 8 กม/ชม.ซึ่งทางทีมงานกำลังเก็บผลทดสอบ และนำมาปรับปรุงทางเทคนิคเพื่อให้ระบบทำงานได้แม่นยำสม่ำเสมอยิ่งขี้น


ขอขอบคุณบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดการประกวด และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการปรับปรุงผลงาน ขอบคุณช่างเทคนิคภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในการสร้างผลงาน ขอบคุณ คุณธีรพงค่ํ สมุทรอัษฎางค่ํ (พี่เดี่ยว) ที่ให้คำแนะนำทางเทคนิค และนักศึกษาอีกหลายๆคนที่มาช่วยกัน


Motorcycle Hybrid
 


Automatic Speed Bump V2


 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.motorexpo.co.th/automotive_innovation_award
http://www.motorexpo.co.th/news/838

https://www.facebook.com/motorexpo.aiaward
 

 

>
 

 

 

 

 

 

 

 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 12/08/2558

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th