วารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ การประชุมการระดับนานาชาติ การประชุมระดับชาติ รายชื่อวารสารระดับนานาชาติ

รายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์จากภาควิชาฯ

 
 • AIAA Journal of Thermophysics and Heat Transfer
 • Appl. Math. Modelling
 • Applied Physics Letters
 • Applied Thermal Engineering
 • ASME Journal of Heat Transfer
 • ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering
   
 • Chemical Engineering Science
 • Chemical Engineering Science
 • Combustion Theory and Modelling
 • Computer&Chemical Engineering
   
 • Drying Technology International Journal
   
 • Engineering Analysis with Boundary Elements
 • Experimental Thermal and Fluid Science
   
 • IEEE Transaction of Microwave Theory and Techniques
 • International Communications in Heat and Mass Transfer
 • International Journal for Numerical Methods in Engineering
 • International Journal of Fatigue
 • International Journal of Heat and Mass Transfer
 • International Review of Mechanical Engineering
   
 • Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy
 • Journal of Electronic Materials
 • Journal of Porous Media
   
 • KSME International Journal
   
 • Materials Science and Engineering
 • Mechanics of Materials
   
 • Numerical Heat Transfer Part B - Fundamentals
   
 • Physical Review B - Condensed Matter
 • Physics of Fluids
 • Polymer Testing
   
 • Scripta Materialia 

 Last update 01/12/2010

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th