คณาจารย์

Faculties 

ผศ.ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
 (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
Asst. Prof. Dr. Monchai Prukvilailert

ห้อง 410 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3215  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: pmonchai@engr.tu.ac.th 

การศึกษา: D.Eng (Mechanical Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
สาขา: Material Science, Boundary Element Method
  

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ (รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการ)
Asst. Prof. Dr. Charnnarong Assavatesanupap

ห้อง 412/2 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3211  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: acharnna@engr.tu.ac.th เวบไซต์: http://charnnarong.me.engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Southern California, USA
สาขา: Heat Transfer, Fluid dynamics, Energy Conservation 

ศ.ดร.วาทิต ภักดี (รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหาร)

Assoc. Prof. Dr. Watit Pakdee

ห้อง 425 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3143  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: pwatit@engr.tu.ac.th  เวบไซต์: http://www.watit.me.engr.tu.ac.th 

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Colorado at Boulder
สาขา: Heat Transfer, Combustion, Computational Fluid Dynamics


 

ผศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพ(ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา)
Asst. Prof. Dr. Sappinandana Akamphon

ห้อง 424 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3154   โทรสาร: +66-(0)-2986-9545
อีเมล์: sup@engr.tu.ac.th 

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), MIT, USA
สาขา: Manufacturing System Design and Optimization, Process-based Cost Modeling, Cost-Benefit Analysis, Machine Design
  

ศ.ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
Professor Dr. Somchart Chantasiriwan

ห้อง 419 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3145  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: somchart@engr.tu.ac.th  เวบไซต์: http://somchart.me.engr.tu.ac.th 

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), University of California, Santa Barbara, USA
สาขา: Computational Fluid Dynamics, Power Plant Technology, Thermal Engineering
 


ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
Professor Dr. Phadungsak Rattanadecho

ห้อง 421 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3153   โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: ratphadu@engr.tu.ac.th  เวบไซต์: http://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
สาขา: Computational Heat and Mass Transfer in Porous Media, Lattice Boltzmann Model, Microwave Heating Processes
  

ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
Professor Dr. Chaosuan Kanchanomai

ห้อง 419 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ / ห้องปฎิบัติการกลศาสตร์การแตกหักและการล้า
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3255  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: kchao@engr.tu.ac.th  เวบไซต์: http://chaosuan.me.engr.tu.ac.th 

การศึกษา: D.Eng. (Mechanical Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
สาขา: Fatigue, Wear and Fracture Mechanics, Failure of Engineering Materials 
รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
Assoc. Prof. Dr. Wiroj Limtrakarn

ห้อง 413 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3214   โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: limwiroj@engr.tu.ac.th  เวบไซต์: http://wiroj.me.engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University
สาขา: Finite Element Method in Mechanical Engineering, Computational Fluid Dynamics, Thermal Stress 

รศ.ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
Assoc. Prof. Dr. Chainarong Chaktranond

ห้อง 413 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3144   โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: cchainar@engr.tu.ac.th  เวบไซต์: http://chainarong.me.engr.tu.ac.th 

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Tokyo, Japan
สาขา: Electrohydrodynamics, Computational Fluid Dynamics, Microfluidics, Energy Conservation 


รศ.
ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
Assoc. Prof. Dr. Dulyachot Cholaseuk

ห้อง 410 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3149  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: cdulyach@engr.tu.ac.th   เวบไซต์: http://dulyachot.me.engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), Columbia University, USA
สาขา: Optimum Design of Mechanical Parts and Machines 

รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
Assoc. Prof. Dr. Thira Jearsiripongkul

ห้อง 424 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3194, 3026   โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: jthira@engr.tu.ac.th  เวบไซต์: http://thira.me.engr.tu.ac.th 

การศึกษา: Dr.-Ing. (Applied Mechanics), Technical University of Darmstadt, Germany
สาขา: Vibrations, Modal Analysis, Multi-body System Dynamics and Complex System
  

รศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา

Assoc. Prof. Dr. Isares Dhuchakallaya

ห้อง 416 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3276  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: disares@engr.tu.ac.th   เวบไซต์: http://www.isares.me.engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Manchester, UK
สาขา: Thermoscience, Combustion Simulation


 
ผศ. เกียรติขจร สุเวทเวทิน
Asst. Prof. Kiatkhajorn Suwetvetin

ห้อง 413 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3141  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: skiat@engr.tu.ac.th

การศึกษา: M.Eng. (Mechanical Engineering), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand
สาขา: Fluid Mechanics, Thermodynamics, Wind Energy 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย มานะดี

Asst. Prof. Dr. Chatchai Marnadee

ห้อง 413 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3142  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: mchat@engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Agricultural Engineering), Kobe University, Japan
สาขา: Agricultural Machinery
 


 

ผศ.ดร.วิทวัส ศตสุข
Asst. Prof. Dr. Witawats Satasook

ห้อง 425 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3152  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: switawats@engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), Illinois Institute of Technology, USA
สาขา: Dynamics and Control, Building Information Modeling
  

ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

Asst. Prof. Dr. Bunyong Rungroungdouyboon

ห้อง 417 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3159  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: rbunyong@engr.tu.ac.th เวบไซต์: http://www.cedsquaretu.com

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), Lehigh University, USA
สาขา: Integrated Product Design, Mechanics of Machines, Biomechanics
  

ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์ 
Asst. Prof. Dr. Krit Jiamjiroch

ห้อง 421 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3273   โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: jkrit@engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Nottingham, UK
สาขา: Heat Transfer, Process and Degradation Kinetics of CFRP, Mechatronics


ผศ.ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
Asst. Prof. Dr. Somsak Vongpradubchai

ห้อง 423 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3264   โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: vsomsak@engr.tu.ac.th เวบไซต์: http://somsak.me.engr.tu.ac.th/

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), Thammsat University, Thailand
สาขา: Heat and Mass Transfer in Porous Media, Microwave and Dielectric Materials Interactions
 


ผศ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
Asst. Prof. Dr. Jakkrapun Chuanasa

ห้อง 422 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3281   โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์:  cjakkrap@engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), KMUTT
สาขา: Vibration, Control, Mechatronics
 

 

คณาจารย์ (หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ศูนย์พัทยา)
Faculties (Automotive Engineering Program, Pattaya Campus)
 

อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Dr. Nattadon Pannucharoenwong

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
โทรศัพท์: +66-(0)-3825-9033 โทรสาร: +66-(0)-3825-9069
อีเมล์: pnattado@engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), Khon Kaen University, Thailand
สาขา: Solidification and Melting, Refrigeration and Air-condition, CFD, Automotive Engineering, Dynamic of Vehicle
 

อ.ดร.ภาวิน กันมล

Dr. Pavin Ganmol

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
โทรศัพท์: +66-(0)-3825-9033 โทรสาร: +66-(0)-3825-9069
อีเมล์: gpavin@engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), University Of Pittsburgh, USA
สาขา: Heat Transfer, Energy Management, Solid Mechanics
 


 

อ.ดร.สนันตน์เขม อิชโรจน์
Dr. Snunkhaem Echaroj

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
โทรศัพท์: +66-(0)-3825-9033 โทรสาร: +66-(0)-3825-9069
อีเมล์: snunkha@engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D (Chemical Engineering), Thammasat University, Thailand
สาขา: Lubricant, Fuel, Reaction kinetic, Electric vehicle.
 


 

ผศ.ดร.ชลดา เหลืองอาภา
Asst. Prof. Dr. Chonlada Luangarpa

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
โทรศัพท์: +66-(0)-3825-9033 โทรสาร: +66-(0)-3825-9069
อีเมล์: lchonlad@engr.tu.ac.th

การศึกษา: D.Eng (Mechanical Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan 
สาขา: Materials Science, Computational Mechanics, Finite Element Method 
 

Top

 

บุคลากรสนับสนุน

Supporting Staffs 


เนาวรัตน์ บุญธนะสาร
(เลขานุการภาควิชาฯ)
ห้อง 407 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3151  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: bnaowarat@engr.tu.ac.th


 

ยุวดี เบ็ญมาศ
(ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ)
ห้อง 407 ตึกอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: byuwadee@engr.tu.ac.th


 

อภินันท์ ชุ่ม
สูงเนิน (วิศวกรเครื่องกล)
อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3157  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: capinan@engr.tu.ac.th


 

คคนันต์ ธรรมทันตา (ช่างเทคนิค)
อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3157  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: tkakanun@engr.tu.ac.th


 

ไพโรจน์ ทับพุ่ม
(ช่างเครื่องยนต์ชำนาญการ)
อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3155  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: tphairoj@engr.tu.ac.th


 

นิธิวัฒน์ ตอ
งอ่อน (ช่างเครื่องยนต์)
อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3156  โทรสาร: +66-(0)-2564-3023
อีเมล์: tnitiwat@engr.tu.ac.th

Top

 

 Last update 10/12/2560

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th