ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เดินทางเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานหนองแค) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา


  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานหนองแค)

เรื่องถัดไป: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี

เรื่องก่อน: ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน ณ บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานไวตามิลค์)