ข่าวสาร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ่มตระการ

รายละเอียด
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้าหนองแซง บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด  จังหวัดสระบุรี 

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียด
ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน ณ บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานไวตามิลค์)

รายละเอียด
ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน ณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้นำชุดอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รายละเอียด
LogiMAT | Intelligent Warehouse 25 - 27 OCTOBER 2023 IMPACT MUANG THONG THANI BANGKOK, THAILAND

รายละเอียด
The Department of Mechanical Engineering, Thammasat University, led by Assistant Professor Dr.Pradya Prempraneerat took master students along with undergraduate students to business

รายละเอียด
Open Now!!  “Clinic Department of Mechanical Engineering Rangsit Campus and Pattaya Campus”

รายละเอียด
This is the result of a collaboration to create the innovation between health nursing students and engineering students, Thammasat University.

รายละเอียด
The article titled “Effect of large blood vessel on the efficacy of high-intensity ultrasound cancer therapy” received a very good article award

รายละเอียด
Mr.Thanachai Obchoei, the student of master degree of Mechanical Engineering Program, gets the BEST PAPER PRESENTATION

รายละเอียด
The Department of Mechanical Engineering is accepting applications for Master of Engineering Program in Mechanical Engineering until July 3rd, 2023.

รายละเอียด
Award winning invention from the Department of Mechanical Engineering in i-CREATe 2022 Hong Kong, August 26-28, 2022

รายละเอียด
Award winning invention from the Department of Mechanical Engineering in Thailand Research Expo 2021

รายละเอียด
Award winning invention from the Department of Mechanical Engineering

รายละเอียด

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นภาควิชาลำดับที่ 5 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 รอบ คือ TCAS 1 และ TCAS 3 รวมจำนวน 60 คน หลักสูตรมีระยะเวลา 4 ปี

รายละเอียด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 รอบ (ภาค 1 และภาค 2) รวมจำนวน 10 คน หลักสูตรมีระยะเวลา 2 ปี จบในเวลาร้อยละ 80 และ มีทุนเรียนฟรี​ ตลอดหลักสูตร ผู้สนใจสมัครได้ทั้งวุฒิ วศ.บ., วท.บ., คอ.บ. และ อส.บ.

รายละเอียด