นวัตกรรม

นวัตกรรมช่วยผู้ป่วยติดเตียง คนไทยทำได้
  15 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

วีลแชร์ปรับยืนได้ฝีมือคนไทย
  28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Space Walker จากรายการ Research Cafe
  3 กันยายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Power added on จากรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active
  31 ตุลาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

Tiny Urban Vehicle (TU-V ) จากรายการ ลุยไม่รู้โรย Super Active
  10 ธันวาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าถัดไป