ข่าวสาร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ที่ได้รับทุนวิจัย Hub of talent 2567 (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข): Electromagnetic Energy Utilization in Medical Engineering จากโครงการศูนย์กลางศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญการใช้ประโยชน์จากพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรมทางการแพทย์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี
  15 มีนาคม 2567
  โรงไฟฟ้า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานหนองแค)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน ณ บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานไวตามิลค์)
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานไวตามิลค์)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน ณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)
  บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าถัดไป