ตำรา

การสั่นสะเทือนทางกล
รายละเอียดเพิ่มเติม

การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดของชิ้นส่วนทางกล
รายละเอียดเพิ่มเติม

การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดของชิ้นส่วนทางกล
รายละเอียดเพิ่มเติม

การเขียนรายงานเชิงวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์เบื้องต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าถัดไป