ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน ณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)

ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เดินทางเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตข้าว การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์จ 2567 ที่ผ่านมา


  บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)

เรื่องถัดไป: ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน ณ บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานไวตามิลค์)

เรื่องก่อน: เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567