ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน ณ บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานไวตามิลค์)

ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เดินทางเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานไวตามิลค์) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา


  21 กุมภาพันธ์ 2567
  บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานไวตามิลค์)

เรื่องถัดไป: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องก่อน: ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน ณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)