ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้าหนองแซง บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด  จังหวัดสระบุรี 

ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เดินทางเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานต่าง ๆ จากสถานที่จริงภายนอกห้องเรียน อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโรงไฟฟ้า ได้แก่ ระบบกังหันก๊าซ ระบบผลิตได้น้ำ ระบบกังหันไอน้ำ ระบบควบคุมมลภาวะ ระบบควบคุมและระบบอื่น ๆ เป็นต้น ณ โรงไฟฟ้าหนองแซง ของ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด จังหวัดสระบุรีทน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

 

 

 


  26 เมษายน 2567
  โรงไฟฟ้าหนองแซง บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด จังหวัดสระบุรี

เรื่องถัดไป: เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

เรื่องก่อน: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช