มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้นำชุดอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ นำโดย คุณโสภณ ตั้งฐานทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านบริการหลังการขาย พร้อมด้วยคณะผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และวิทยากร จากมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้นำชุดอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใช้สนับสนุนในการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมยานยนต์ต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นผู้รับมอบ


เรื่องถัดไป: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เรื่องก่อน: LogiMAT | Intelligent Warehouse 25 - 27 OCTOBER 2023 IMPACT MUANG THONG THANI BANGKOK, THAILAND