ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ให้การต้อนรับ Professor ZHANG Lijun, Dean of the School of Automotive Studies, Associate Professor WU Xudong, Vice Dean of the School of Automotive Studies และ Professor CHEN Yi, Deputy Dean of the School of Excellent Engineers จาก School of Automotive Studies, Tongji University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อหารือความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศระหว่างสถาบันร่วมกัน


  2 กุมภาพันธ์ 2567
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องถัดไป: เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

เรื่องก่อน: มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้นำชุดอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล