เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

ปีการศึกษา 1/2567

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รายละเอียดหลักสูตร

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

• ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทั้งวุฒิ (วศ.บ.) (วท.บ.) (คอ.บ.) และ (อส.บ.)

• มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร (ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายรายเดือน)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://me.engr.tu.ac.th/

ติดต่อสอบถาม

โทร. 02-564 3001-9 ต่อ 3041, 3151

อีเมล์: byuwadee@engr.tu.ac.th


  2 กุมภาพันธ์ 2567
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

เรื่องถัดไป: ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน ณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)

เรื่องก่อน: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน